1-7 juni: Week van de Jonge Mantelzorger

Vandaag begint de Week van de Jonge Mantelzorger (1-7 juni) #niettemissen. 1 op de 4 kinderen en jongeren groeit op met zorgen.

Als Mantelzorgcentrum Nunspeet vragen we tijdens deze week extra aandacht voor jongeren die opgroeien met een hulpbehoevende in hun omgeving. Zij verlenen zorg binnen hun familie, hebben extra zorgen of missen zelf zorg en aandacht, doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of taalachterstand heeft. Jonge Mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudelijke taken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht, omdat de aandacht binnen het gezin vaak naar de hulpbehoevende gaat. Voor de jonge mantelzorgers zijn hun zorgen vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot.

Tijdens deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Vanuit Mantelzorgcentrum Nunspeet gaan we gaan aanstaande zaterdag met de Jonge Mantelzorgers uit de gemeente Nunspeet klimmen in het Klimbos in Ermelo.

#weekvandejongemantelzorger #jongemantelzorger #niettemissen #mantelzorgondersteuning #gemeentenunspeet #mantelzorgcentrumnunspeet

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world