15 en 29 november cursus voor mantelzorgers van iemand met NAH

Cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’

Een cursus voor familie + naasten die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Alles is ineens anders…

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan u zomaar overkomen. Door bijvoorbeeld een ongeval met een val of klap op het hoofd, door coma, een hersenbloeding, herseninfarct of hersentumor, door alcohol- of drugsverslaving, een bijna verdrinking of door een fout tijdens een operatie. Daarna is alles anders. De gevolgen zijn op het eerste gezicht vaak niet of nauwelijks zichtbaar, wat het voor de omgeving extra moeilijk maakt om er goed mee om te gaan.

Een aantal organisaties hebben de handen ineengeslagen en bieden de Cursus ‘Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel’ aan.

Zorgen voor een naaste met NAH

Als iemand te maken krijgt met NAH roept dit voor de naaste omgeving, familie, vrienden veel vragen op. Vragen als ‘Waarom doet hij/zij zo anders?’  ‘Hoe moet ik hier mee omgaan?’ en ‘Wat kan ons helpen zodat we de zorg beter kunnen volhouden?’. Met deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 2 uur. De groepsgrootte is beperkt, zodat er gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. De cursus wordt gegeven door InteraktContour, deskundige op het gebied van NAH, een consulent van MEE Veluwe en de mantelzorgconsulent.

Wat komt er ter sprake?

  • De werking van de hersenen en de rol die de hersenen spelen in ons gedrag en onze persoonlijkheid.
  • Gedragsverandering bij NAH.
  • Omgaan met de gevolgen van NAH.
  • Veranderingen binnen het gezin.
  • Het aanbod in onze regio.
  • Wat is goed zorgen voor jezelf? Wat zijn de dingen die energie geven?

Data en locatie

  • Data: 15 november en 29 november 2022
  • Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur
  • Locatie: Steunpunt Mantelzorg, dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet

Aanmelding, informatie en kosten

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mantelzorgconsulent Lian Klappe, l.klappe@mantelzorg-nunspeet.nl,  0341-257242 of met cliëntondersteuner Margreet Bosch, m.bosch@meeveluwe.nl, 06-12147158. Deelname is gratis.

De cursus wordt mogelijk gemaakt door:

InteraktContour, Steunpunt Mantelzorg Nunspeet en MEE Veluwe

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world