Ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers met een naaste met NAH

Ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers met een naaste met NAH

Op donderdagmiddag 6 oktober vindt er een laagdrempelige ontmoetingsmiddag plaats rondom het thema Niet

Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze middag heeft tot doel om met elkaar na te denken over aandachtspunten die elke mantelzorger rondom NAH tegenkomt. Bijvoorbeeld, hoe ga je als mantelzorger om met de vermoeidheid van je naaste met NAH. Of met het onbegrip vanuit je omgeving. Als mantelzorger ontkom je niet aan momenten of langere periodes van frustraties in je relatie: hoe ga je daar mee om? Henny Rozeboom, CVA-verpleegkundige bij Icare Nunspeet, zal deze middag aanwezig zijn en op genoemde vragen meer informatie geven. Ook is het mogelijk om aan Henny vragen te stellen.

 

De ontmoetingsmiddag wordt gehouden op donderdag 6 oktober 2022 van 14:00 uur -15.30 uur in dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 in Nunspeet. Als u van plan bent om te komen, ontvangen we graag vooraf uw

aanmelding via l.klappe@mantelzorg-nunspeet.nl. Graag bij uw mail vermelden: ‘Aanmelding ontmoetingsmiddag NAH, 6 oktober’. Telefonisch aanmelden mag ook: (0341) 25 72 42. Hartelijk dank!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world