Artikel n.a.v. onderzoek onder werkende mantelzorgers uit de gemeente Nunspeet

In het voorjaar hebben we de werkende mantelzorgers die ingeschreven zijn bij Mantelzorgcentrum Nunspeet een aantal vragen gesteld over hun ervaringen met de combinatie van hun werk met de mantelzorg die zij verlenen:

 1. In welke branche ben je werkzaam?
 2. Is jouw werkgever ervan op de hoogte dat je mantelzorger bent?
 3. Hoe ervaar je de combinatie van werk en zorg- en regeltaken? 1 – 2 – 3 – 4 (1 = goed in balans, 4 = zwaar)
 4. Waar loop je tegenaan als het gaat om de combinatie van mantelzorg en werk?
 5. Wat helpt jou om mantelzorg en werk goed te combineren?

De reacties die we terugkregen hebben we verwerkt in onderstaand artikel:

Mantelzorg is een (zware) baan. Deze onbetaalde baan wordt vaak gecombineerd met een betaalde baan. Dit kan een flinke puzzel zijn in het dagelijks leven op allerlei gebieden. Overbelasting van de mantelzorger ligt op de loer.

Graag willen we binnen de gemeente Nunspeet aandacht vragen voor deze mantelzorgers. Een kwart van alle werkende mensen in Nederland is mantelzorger. We hebben een klein onderzoekje gedaan onder mantelzorgers die een betaalde baan hebben. We hebben gevraagd hoe ze de combinatie mantelzorg en werk ervaren, waar ze tegenaan lopen en wat hen zou helpen.

De meeste mantelzorgers hebben hun situatie besproken met hun werkgever. Het is verschillend of dit alleen ter kennisgeving benoemd is naar de werkgever of een vraag om meedenken en meeleven in de situatie. Een klein aantal heeft de werkgever niet op de hoogte gebracht. De redenen die hiervoor kunnen spelen hebben we niet gevraagd.

Een klein deel van de mantelzorgers ervaart de combinatie van mantelzorg en werk als zwaar. De helft van de mantelzorgers ervaart het nog niet als zwaar, maar het zit er wel tegenaan. De overige mantelzorgers ervaren meer balans in de combinatie mantelzorg en werk. Door verschillende mantelzorgers wordt erbij benoemd dat de belasting sterk kan wisselen per dag.

De mantelzorgers lopen tegen veel dingen aan:

 • Intensief: dag en nacht bereikbaar zijn, onvoorspelbare situaties, snel moeten schakelen.
 • Mentaal: het gaat om een dierbare die zorgen heeft, gevoelens van rouw en verdriet.
 • Fysieke klachten: vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, stressklachten.
 • Loyaliteitsconflict: moeilijk om 100% de focus op het werk te hebben, schuldgevoelens naar collega’s en werkgever toe.
 • Valkuil: zichzelf wegcijferen, moeilijk grenzen aan te kunnen geven, altijd maar doorgaan.
 • Financiële zorgen: minder inkomsten door minder werken, grote uitgaven aan zorg- en hulpmiddelen, spaargeld gebruiken.

Wat de mantelzorgers kan helpen:

 • Liefde: de zorg voor een dierbare gebeurt in liefde en geeft ook mooie, waardevolle momenten.
 • Positieve energie: betaald werk geeft afleiding, er is reden om er even uit te zijn.
 • Tijd voor zichzelf: bezig zijn met iets leuks, een hobby, ontspanning, sport is nodig.
 • Mentaal: af en toe hart kunnen luchten, bewust stil staan en op afstand de situatie te bekijken en overdenken, keuzes maken, eigen gedachten en verwachtingen bespreken.
 • Grenzen: voor degene die de zorg ontvangt is duidelijkheid en begrenzing ook goed.
 • Minder werken: dit geeft meer balans en rust.
 • Duidelijkheid: naar de werkgever en collega’s toe, flexibiliteit van de werkgever, maatwerk in het werk, thuis kunnen werken, goede verlofregelingen, rooster tijdig helder hebben.
 • Steun en betrokkenheid: van collega’s is ook fijn en helpend.

De uitgebreide versie van de uitwerking van het onderzoek kun je hier lezen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world