Begeleiding bij rouw en verlies

Mantelzorger zijn betekent vaak ook het ervaren van verlies. Het leven is niet meer zoals het was. Je wordt geconfronteerd met verschillende soorten van verlies. Dat betekent altijd een gevoel van rouw. Je voelt de pijn en gemis van iets wat van grote betekenis was in het leven. Binnen het Mantelzorgcentrum hebben we daar aandacht. Als mantelzorger kun je bij het Mantelzorgcentrum terecht, zowel tijdens de ziekte van een dierbare als ook na het overlijden van de zorgontvanger.

Het Mantelzorgcentrum Nunspeet kan begeleiding bieden in de vorm van:

  • informatie over rouw,
  • individuele gesprekken,
  • lotgenotenbijeenkomsten,
  • gespreksgroepen en themabijeenkomsten.

Schroom niet om contact op te nemen voor meer informatie of voor een vraag hierover met Gerdine via g.vanengelen@mantelzorg-nunspeet.nl | 0341 25 72 42

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world