Preventieve Huisbezoeken

Preventieve Huisbezoeken

Het Venster wil graag weten hoe het met ouderen gaat. Samen eens een balans opmaken van waar het prima gaat en ook waar wat zorg is of waar vragen zijn.

Vanaf 75 jaar krijgt u – indien u dit wenst – een tweejaarlijks bezoek van Het Venster of de Stichting Welzijn Ouderen. Tijdens dit bezoek wordt uw situatie besproken. Het kan daarbij gaan over zowel uw lichamelijke als uw geestelijke gezondheid, maar ook over huisvesting, sociale contacten, bezigheden, administratieve zaken en financiën. Uiteraard kan er ook heel gerichte en/of gewenste informatie worden verstrekt.

Informatie

Elke 75-plusser – in de gemeente Nunspeet – krijgt eens per twee jaar een preventief huisbezoek aangeboden, per brief. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u de antwoordkaart insturen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world