Groepsbijeenkomsten

Voor mantelzorgers

Mantelzorg is mooi en soms ook zwaar. Soms maakt mantelzorg ook eenzaam, doordat mantelzorgers in beslag worden genomen door de zorg en daardoor onvoldoende toekomen aan hun eigen sociale netwerk. Ook hebben mantelzorgers vragen waar ze nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Juist voor deze mantelzorgers organiseert het Steunpunt groepsbijeenkomsten. Mantelzorgers worden geïnformeerd over een thema en er is lotgenotencontact. In de ontmoeting met elkaar is er ruimte voor herkenning en erkenning.

Voor mantelzorgers worden er niet alleen voorlichtingsbijeenkomsten of cursussen georganiseerd, maar ook ontspannende activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandelingen voor mantelzorgers.

Kijk in de agenda welke groepsbijeenkomsten er in de komende tijd worden georganiseerd. Of neem contact op met één van onze collega’s.

Voor professionals

Voor professionals zijn de voorlichtingsbijeenkomsten ook te bezoeken. Daarnaast organiseert het Steunpunt voor professionals ook bijeenkomsten en trainingen op maat. Bijvoorbeeld voor zorgprofessionals over samenwerken met mantelzorgers. Of voor werkgevers aangaande verlofregelingen. Informeer bij het Steunpunt naar de mogelijkheden.

Voor onderwijs

Voor basis- en voortgezet onderwijs worden gastlessen gegeven. Eén op de vier kinderen en jongeren is mantelzorger. Dat betekent dat er in elke klas wel vijf of zes jonge mantelzorgers zitten! Deze kinderen/jongeren hebben thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld door een zieke ouder, broer of zus. Hierdoor is de thuissituatie anders dan bij de meeste gezinnen, wat op korte of langere termijn negatieve effecten kan hebben op schoolprestaties, loopbaan of persoonlijke ontwikkeling. Belangrijk is dat kinderen kind kunnen blijven en ouders hun ouderrol kunnen blijven vervullen. Extra aandacht voor jonge mantelzorgers is daarom nu en in de toekomst erg belangrijk. In het basisonderwijs wordt tijdens de interactieve voorlichtingslessen over mantelzorg met elkaar nagedacht over wat mantelzorg is en wat de impact van mantelzorg is op het leven van een kind. Ook wordt met elkaar besproken wie in de klas mantelzorger is, hoe je elkaar kunt helpen en wat ondersteuningsmogelijkheden zijn. In het voortgezet onderwijs wordt er, tijdens de interactieve voorlichtingslessen, een eigentijdse toneelvoorstelling gespeeld over de situatie van een jonge mantelzorger. Aan de hand van de voorstelling gaan de acteurs met de leerlingen in gesprek over het thema.

Neem voor meer informatie of voor aanmelding contact op met één van de collega’s van Steunpunt Mantelzorg.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world