Het Venster als ANBI

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI)

Het Venster is door de overheid aangemerkt als ANBI. Een ANBI kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De overheid ziet er op toe dat een ANBI transparant verantwoording aflegt aan de overheid en aan de samenleving. Zo weet een burger waar een gift concreet aan wordt besteed.

Vanaf 2014 dient een ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. Het Venster publiceert deze gegevens op de eigen website. Indien u vragen heeft, bent u van harte welkom om deze te stellen, middels het contactformulier, de email, de telefoon of tijdens een bezoek aan Het Venster.

Algemene gegevens

Het Venster staat statutair bekend als Stichting voor Protestants Christelijk Welzijnswerk ‘Het Venster’. Als werknaam wordt gehanteerd ‘Het Venster’. De overige gegevens vindt u op de algemene pagina’s van deze website.

Doelstelling

Het Venster bevordert het welzijn van burgers in de gemeente Nunspeet. Met ongeveer 400 vrijwillige en 11 betaalde medewerkers wordt gewerkt aan het zelfstandig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Middels het Steunpunt Mantelzorg worden mantelzorgers ondersteund en begeleid.

Beleidsplan

Het Venster heeft een bescheiden beleidsplan voor de jaren 2014-2016. Klik hier om een samenvatting te lezen.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag van 2016 te lezen. Voor het financiële jaarverslag van 2016 klikt u hier.

Beloningsbeleid

De betaalde medewerkers van Het Venster ontvangen een salaris volgens de CAO-Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding volgens een vastgesteld protocol. Bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen vergoeding.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world