Bestuur

Het Venster heeft een toezichthoudend bestuur. Het bestuur is onder andere bevoegd tot het vaststellen van de jaarbegroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Ook het sluiten van overeenkomsten m.b.t. registergoederen en het aangaan van leningen behoort tot zijn bevoegdheden. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en/of de directie (dhr. J.E. Hoving).

De leden van het bestuur zijn:

Mw. M. Berkhout-Slingerland
Mw. O. Blom-Hoogendoorn
Mw. E. van den Brink-Peltjes
Dhr. T.C. den Hertog (voorzitter)
Mw. H.N. Knol
Mw. J. van Pijkeren-Evers
Dhr. H. Schippers
Dhr. H. van Veen
Mw. S. M. Wijnne (secretaris)
Dhr. E. M. van der Zon

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world