Geschiedenis

Geschiedenis

In 1979 is Stichting Protestants Christelijk Bejaardenwerk (SPCB) opgericht, vanuit een aantal kerkgenootschappen. De SPCB is kleinschalig begonnen en werd in eerste instantie uitsluitend gesubsidieerd door deze kerken. In 1988 kwam hier verandering in, toen ook de gemeente Nunspeet subsidie ging verstrekken. De subsidie was niet toereikend om de organisatie een professioneel karakter te geven en ook werd een eigen dienstencentrum gemist. Inmiddels is de Stichting uitgegroeid tot een professionele welzijnsorganisatie voor ouderen en mantelzorgers, met een breed aanbod aan activiteiten en diensten.

In 1999 veranderde de naam in Stichting Protestants Christelijk Ouderenwerk Het Venster (werknaam: Stichting Het Venster). Vanaf dat jaar is er de beschikking over een eigen dienstencentrum van waaruit het werk gecoördineerd kan worden en waar ouderen in diverse zaal- en vergaderruimten ontvangen kunnen worden voor allerhande activiteiten.

In 2011 is een doelgroepverbreding ingevoerd. Burgers vanaf 27 jaar kunnen nu ook terecht bij Het Venster. Hierbij paste ook een naams- en logowijziging. Sinds 2012 is Het Venster een Protestants Christelijke Welzijnsorganisatie.

Huisvesting

De SPCB begon in 1979 haar werkzaamheden aan de Brinkersweg 3. Een eerste verhuizing volgde in 1982 – voor enkele maanden – naar een conversatiezaal van De Bunterhoek. In datzelfde jaar kon een voormalig kantoorgebouw van de Rabobank worden betrokken, Dreeslaan 49c. In 1987 volgde een verhuizing, opnieuw naar De Bunterhoek. De ruimte bleek te klein en de SPCB vertrok in 1994 naar De Brem, waarbij steeds kon worden teruggevallen op De Bunterhoek. Door de jaren heen werd ook op andere plaatsen steeds ruimte gehuurd. Activiteiten vonden ook plaats in De Wheme, het Reformatorisch Vormingscentrum aan de Veldweg en in Oranjehof te Elspeet. Vanaf 1999 was een definitief eigen dienstencentrum een feit en begon Het Venster aan een onstuimige groei, ten gunste van ouderen en mantelzorgers. In 2005 vond een eerste uitbreiding van het gebouw plaats. Een derde zaal, een cursusruimte en een drietal kantoren werden bijgebouwd.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world