Informatie voor zorgprofessionals

Werk je als zorgprofessional in een instelling, in de thuiszorg of in het ziekenhuis? Dan heb je regelmatig te maken met mantelzorgers. Soms verlenen zij het grootste deel van de zorg, soms doe jij dat. In alle gevallen is een goede samenwerking belangrijk. Hoe kun je daarvoor zorgen?

Wie zijn mantelzorger?

Mantelzorgers kunnen partners, familieleden of vrienden van de zorgontvanger zijn. Meestal kennen zij de zorgvrager goed. Zij weten welke impact de ziekte of beperking op hem of haar heeft. Ook weten ze hoe de cliënt was voor het ziekteproces en kennen zij de context van de eigen omgeving. Daarmee zijn mantelzorgers voor jou als verpleegkundige, verzorgende of helpende van grote waarde. Je kunt die ervaring en kennis gebruiken om je zorg en begeleiding goed af te stemmen op de zorgvrager. Zijn er knelpunten, dan weten mantelzorgers soms direct waar dat aan ligt. Dit helpt je om die knelpunten op te lossen.

Het is belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan, naar hen te luisteren en ook je eigen inzichten met hen te delen. In de dagelijkse hectiek is dat soms lastig, maar het levert alle partijen veel op. Bovendien is goede informatie een voorwaarde voor een goede samenwerking.

Mantelzorgondersteuning

Tijdens het eerste contact met de zorgontvanger (en eventueel de mantelzorger) kan het fijn zijn om de mantelzorger op de hoogte te brengen van het ondersteuningsaanbod van Mantelzorgcentrum Nunspeet. Dat kan door onze folder in de thuiszorgmap achter te laten, mee te geven aan de mantelzorger en/of zorgontvanger bij bezoek aan de zorginstelling of het ziekenhuis.

Respijtzorg

Voor een mantelzorger is het soms fijn om even tijd voor zichzelf te hebben. Via onze website kun je de respijtzorgmogelijkheden in de Gemeente Nunspeet en de omliggende regio vinden. We hebben dit verdeeld in drie verschillende versies: Light, dagbesteding en logeerzorg.

Mantelzorgers met een migratie-achtergrond

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world