Mijn kind is bijna 18, en nu?

De veranderingen:
• Stemmen
• Zorgverzekering afsluiten
• DigiD: persoonlijk | machtiging
• WA-verzekering
• Uitvaartverzekering
• Eigen geld verdienen
• Niet voldoende? Ouders moeten tot 21 jaar bijdragen in voldoende geld om van te leven. Ook bijdragen in kosten studie.

Zorg
• Jeugdwet (begeleiding/verzorging) -> overstap naar Wmo of Wlz
• Persoonsgebonden budget (pgb) -> regel op tijd vertegenwoordiging i.v.m. budgethouder. Bij niet geregeld: je kind is automatisch zelf budgethouder.
• Bij al zorg uit Wlz: je hoeft niets te doen, de overgang loopt automatisch door. Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage.

School:
• Speciale school: toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV), via Samenwerkingsverband (SWV)
• Vanaf 16 jaar aannemelijk maken winst/groei te behalen
• Vanaf 18 jaar in principe laatste schooljaar
• Verlenging mogelijk tot leeftijd einde schooljaar waarin iemand 20 wordt, mits winst/groei te behalen t.o.v. dagbesteding
• Uitzondering mogelijk: ontheffing indien ontwikkeling leerling erbij gebaat is

Financiën
• Kinderbijslag stopt
• Kindgebonden budget stopt
• Recht op zorgtoeslag
• Wajong uitkering mogelijk: eigen bankrekening nodig
• Bij bewindvoering: beheerrekening te openen

Ouderlijke macht/voogd bevoegdheid stopt
• Bewindvoering (financiële zaken)
• Mentorschap (het nemen van beslissingen)
• Onder curatele stelling (financiële + persoonlijke zaken: handelingsonbekwaam)

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world