Probleem of klacht?

Het Venster (met Steunpunt Mantelzorg als werkonderdeel) is een welzijnsorganisatie die het welbevinden, het geluk, van anderen beoogt. De organisatie wil een veilige plek zijn voor ieder die met de organisatie te maken heeft. Daarom keuren we uiteraard ongewenst gedrag af. Het Venster ziet toe op de kwaliteit van de geboden diensten en activiteiten. Toch kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft of zich onheus bejegend voelt. Het Venster ziet het als uiting van betrokkenheid wanneer degene die het betreft dat ook meldt. Samen kan dan worden nagegaan hoe de situatie is ontstaan en hoe deze in het vervolg voorkomen kan worden. Naast een onafhankelijke klachtencommissie, heeft Het Venster twee vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met klachten over ongewenst gedrag, maar ook met vragen die je liever niet deelt met anderen. Het Venster heeft twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. Klik hier voor de folder met meer informatie over de vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie

Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je terecht bij de klachtencommissie. Om zo optimaal mogelijk recht te doen aan degene die de melding doet en aan degene(n) die vanuit Het Venster daarbij betrokken is/(zijn), is er een onafhankelijke externe commissie ingesteld. Meer informatie hierover is te vinden in de folder. Daarin is ook een klachtenformulier opgenomen. Klik hier voor de folder.

Wie een klacht wil indienen, kan ook contact opnemen met één van de onderstaande leden:

Dhr. W.G. Balfoort:                               (0525) 65 23 19
Mw. W.G. van Haaften-van Harten:  (0341) 41 96 06
Dhr. W. Meijering:                                  06 23 49 02 77

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world