Regelingen

Het kan nodig zijn om tijdelijk minder, en soms helemaal niet meer, te werken. In dit geval kan er gebruik worden gemaakt van een van volgende verlofvormen.

Calamiteitenverlof
Als je een keer onverwachts naar huis moet omdat je kind plotseling ziek wordt of als een van je ouders acuut naar het ziekenhuis moet, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof kun je gebruiken om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het calamiteitenverlof opnemen na overleg met je werkgever, deze kan een redelijk verzoek niet weigeren. Jouw salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in je cao anders is bepaald.

Kortdurend zorgverlof
Als je ineens voor je naaste moet zorgen en je veel moet regelen, kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Maar ook als de zorg steeds intensiever wordt en het je even teveel wordt. Je kunt dit verlof opnemen na overleg met je werkgever. Het aantal uren is twee keer jouw arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld 24 uur per week dan mag je 48 uur verlof opnemen. In overleg met je werkgever spreek je af hoe je deze verlofuren opneemt.

Langdurend zorgverlof
Als je langere tijd voor een naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Per twaalf maanden heb je recht op maximaal zes keer het aantal uren dat je per week werkt. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren spreiden. Jouw werkgever hoeft je geen salaris door te betalen bij langdurig zorgverlof. In de cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Onbetaald verlof
In overleg met je werkgever kun je extra – onbetaalde – verlofdagen opnemen. Onbetaald verlof is geen recht. In je cao kunnen er wel regels over opgenomen zijn. Maar in het algemeen geldt dat je dit afstemt in samenspraak met jouw werkgever. Je werkgever moet je aanvraag eerst goedkeuren, maar kan het verzoek ook weigeren als je vakantiedagen bijvoorbeeld slecht uitkomen.

Je kunt onbetaald verlof ook in deeltijd opnemen. Je werkt dan een bepaalde periode minder uren. Neem je je onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijg je alleen geld (loon of uitkering) over het aantal uren dat je werkt. Het opnemen van onbetaald verlof heeft verschillende gevolgen. Neem deze gevolgen goed in overweging, voordat je besluit om onbetaald verlof aan te vragen.

Wet Flexibel Werken
De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op aangepaste tijden te werken. En ook de aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om hierom te vragen bij je werkgever. Je werkgever kan dit echter wel weigeren. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl.

De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.

Overige wetgeving
Heeft de persoon voor wie jij zorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijg je te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

Bron: Werk en Mantelzorg

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world