Steungezin

Ieder gezin heeft wel eens tijden waarin het niet allemaal op rolletjes loopt. Als de emmer dreigt over te lopen en het lukt niet meer om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen of jezelf te besteden, dan kan je wel wat hulp gebruiken. Maar wat als je geen netwerk hebt om op terug te vallen of als je netwerk ook overbelast is? Dan kan een steungezin uitkomst bieden.

Steungezinnen zijn mensen die hun huis en hart openstellen voor een kind of jongere. Ze bieden op vrijwillige basis praktische steun door een kind een dagdeel een gastvrij thuis te bieden. Hiermee krijgen de ouders van het kind een steuntje de rug en ruimte om op adem te komen en even op te laden. Steungezinnen geven op deze manier tijdelijke ondersteuning (minimaal een half jaar, maximaal een jaar) aan ouders en een fijne plek aan het kind.

Wil jij steun ontvangen?

Als gezin:

Het kan zijn dat je door de zorg die je moet geven als mantelzorger/ouder(s) overbelast bent geraakt en tijd nodig hebt om op adem te komen en eventuele hulpbronnen te verzamelen. In zo’n situatie zijn er mogelijk steungezinnen beschikbaar voor kinderen uit je gezin in de leeftijd van 0-18 jaar. Steungezinnen zijn ervoor bedoeld om een plek te bieden aan kinderen van 0-18 jaar, als er geen netwerk is waar ouders op terug kunnen vallen of als het netwerk ook overbelast is.

Als jonge mantelzorger:

Als jongvolwassen mantelzorger (18-23 jaar, al dan niet thuiswonend) kun je door omstandigheden ook behoefte hebben aan een steungezin, wanneer je geen beschikbaar eigen netwerk hebt. Als je door een (mantel)zorgsituatie thuis veel stress ervaart, kun je behoefte hebben aan een plek waar je zonder stress jezelf kunt zijn. Een plek waar je bij kunt komen en advies en ondersteuning kunt krijgen.

Je kunt je hier aanmelden als je belang hebt bij een steungezin.

Op zit moment gaat de aandacht naar het vinden van Steungezinnen. Als er voldoende steungezinnen zijn om een passende match te maken, zal er contact met je worden opgenomen om je vraag verder te verhelderen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world