Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg Nunspeet geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers en informeert de samenleving over het belang van goede mantelzorgondersteuning. Iedereen die bezig is met zorg voor een relatie en dit doet buiten de zorgverlening om op basis van een persoonlijke relatie met zijn zorgbehoevende naaste, is een mantelzorger. De hulp die het steunpunt geeft, kan bestaan uit praktische ondersteuning en wegwijs maken te midden van regelingen/ formulieren, etc. maar ook uit psychosociale ondersteuning van de mantelzorger. Vanuit het steunpunt wordt individuele of groepsgewijze ondersteuning aangeboden. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd waarin een thema behandeld wordt en koffie-inloop-middagen waarin ruimte is voor uitwisseling van gevoelens en ervaringen. Ook (h)erkenning speelt hierbij een grote rol. Klik hier om de folder van Steunpunt Mantelzorg te lezen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world