Doel en missie

Missie (waarom we bestaan):
Elke mantelzorger in gemeente Nunspeet wordt gezien en voelt zich gesteund.

Visie (waar we voor staan):

  • We zijn een netwerkorganisatie: Samen met maatschappelijke partners, informele en professionele netwerken, ondernemen we acties in het belang van mantelzorgers in de gemeente Nunspeet en degenen voor wie zij zorgen.
  • Wij versterken professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en andere burgers in het omgaan met vraagstukken rond mantelzorgondersteuning.
  • Wij blijven passende ondersteuning aanbieden om overbelasting te voorkomen en bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van alle betrokkenen.

Strategie (hoe we dat doen):

Het Mantelzorgcentrum Nunspeet zorgt (zelf en als aanjager) voor:
1. Ondersteuning aan mantelzorgers door:

  • individuele gesprekken
  • ontmoeting met lotgenoten;
  • waardering;
  • verbinden van mantelzorginitiatieven.

2. Informatie en advies rond mantelzorgvraagstukken, zowel vraag- als aanbodgericht, aan mantelzorgers, professionals uit alle sectoren, verenigingen, kerken en andere burgers. Hierbij blijft het MZC actief op de hoogte van en beweegt mee met actuele ontwikkelingen;

3. Profilering/op de kaart zetten van mantelzorgondersteuning door:

  • het belang van MZondersteuning actief op de agenda van relevante partijen te plaatsen en te houden;
  • het informeren van alle sectoren over MZondersteuning door middel van verschillende communicatiekanalen.

4. Training/workshops aan mantelzorgers, professionals en andere relevante partijen;

5. Onderzoek naar trends en behoeften op het gebied van mantelzorgondersteuning.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world