Zorgplein De Enk

Zorgplein De Enk

Zorgplein De Enk biedt plaats aan huisartsen, het Algemeen Maatschappelijk Werk, Icare thuiszorg, fysiotherapeuten en sportartsen, Cesar- en Mensendieck-therapeuten, een apotheek, een logopedist en Philadelphia Zorg. Ook Het Venster heeft twee kantoorruimten in gebruik.

Het doel van Zorgplein De Enk is om goede zorg- en dienstverlening te leveren aan de burgers van Nunspeet. Door de onderlinge korte lijnen, kunnen de aanbieders van zorg en welzijn hun hulpverlening beter op elkaar afstemmen.

Spreekuur

Elke maandag- en donderdag morgen wordt er door het Steunpunt Mantelzorg van 9.00 – 10.30 uur spreekuur gehouden. Mantelzorgers kunnen zonder afspraak binnen lopen met vragen over bijvoorbeeld het regelen van vervangende zorg, hulp bij invullen van formulieren of voor het maken van een afspraak voor een (uitgebreider) gesprek.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world