Samenwerken

We zoeken samenwerking met professionele en sociale organisaties om mantelzorgers optimaal te kunnen steunen en waar nodig te begeleiden. We doen dit door actief contacten te leggen met deze organisaties, om zo met elkaar af te stemmen hoe we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken in de ondersteuning van mantelzorgers. Denk hierbij aan het (gezamenlijk) organiseren van activiteiten voor mantelzorgers en mantelzorgers wijzen op ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

In de gemeente Nunspeet hebben we het Mantelzorg Akkoord Nunspeet opgesteld, waar organisaties zich bij hebben aangesloten en nog kunnen aansluiten om de samenwerking met het oog op de ondersteuning aan mantelzorgers te bekrachtigen. Over Mantelzorg Akkoord Nunspeet kun je hier verder lezen.

Wil je ook met ons samenwerken en er zijn voor mantelzorgers die zorgen voor iemand uit de gemeente Nunspeet? Fijn! Neem dan contact met ons op!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world