Wijkverpleging

5 zaken die vallen onder wijkverpleging
• Hulp bij wassen en douchen
• Hulp bij aankleden en uitkleden
• Wondverzorging
• Stomazorg
• Coaching en signalering van mogelijke problemen

In te zetten bij:
• Mensen met een ziekte of (lichamelijke) beperking
• Thuis: verpleging en/of verzorging
• Aanvragen: thuiszorgorganisatie -> wijkverpleegkundige -> bespreken wat nodig -> indicatie

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world