Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Bibliotheek Noord West Veluwe
Buurtbemiddeling NunspeetProblemen met je buren? Los het op met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen. Wij werken met goed getrainde, deskundige vrijwillige buurtbemiddelaars. Beter een goede buur, dan een verre vriend!
Buurthuis Vierhouten
Buurtzorg Nunspeet
Care for Cancer
Zorgvilla's Duyvenstaete Nunspeet
Funeral Planner Veluwe
Gemeente Nunspeet
Gerda aan Huis
GGZ Centraal
Stichting Het Venster
Home Instead Thuisservice Noord en Midden Veluwe
Hospice De Regenboog
Icare
Interakt Contour
Diaconaal Platform Nunspeet
Mantelhart
MEE Veluwe
MedicamusMedicamus is de organisatie van en voor huisartsen in de Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Namens de huisartsen sluit Medicamus contracten af met verzekeraars en zorgpartners voor het leveren van multidisciplinaire zorg. Medicamus is het aanspreekpunt voor samenwerking met huisartsen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. De huisartsen leveren de zorg altijd zelf.
Vrouwennetwerk Mozaïek Nunspeet
CNS scholen gemeente Nunspeet
Netwerk Dementie NWV
Nuborgh College Nunspeet
Omega Zorggroep
Omnia WonenDe kernopdracht van woningcorporatie Omnia Wonen is het realiseren van een thuisbasis voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Dit is de leidraad in ons denken en doen. Omzien naar een ander en bouwen op elkaar zit in onze vezels; in de samenwerking met onze netwerkpartners zetten we in op verbinding. Op elkaar aanvullen en zo vanuit ieders expertise de krachten bundelen om maatschappelijke meerwaarde voor onze huurders te creëren. Dat is waar het om draait!
Profila-Zorggroep
RST Zorgverleners
Saar aan Huis
Zorgverlening Het BakenHet Baken is dé flexibele organisatie op de Noord-Veluwe met expertise van oudere mensen die een intensieve zorg- of behandelvraag hebben. We creëren samen met de cliënt/ bewoner en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden voor ouderen vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maken wij het mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn.
Servicepunt VrijwilligersHet Servicepunt Vrijwilligers is er voor iedereen in de gemeente Nunspeet (ook de omliggende dorpen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst) die vrijwilligerswerk zoekt. Én voor vrijwilligersorganisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. We zoeken de verbinding tussen vrijwilligers, projecten en vrijwilligersorganisaties. Er wordt samengewerkt met scholen, bedrijven en diverse instanties. Wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Of zoek je juist vrijwilligers voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op
SPCJ Radix
Stichting Welzijn NunspeetStichting Welzijn Nunspeet werkt aan de grote thema’s van welzijnswerk, namelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers, sociale verbinding (het meedoen en meetellen) en de ontwikkeling van de vaardigheden en netwerken die daarvoor nodig zijn. Hierbij hebben wij in het bijzonder oog voor de doelgroepen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals jeugd, ouderen, statushouders, mensen met een uitkering, een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt.
Stimenz
Straathoekwerk NunspeetJong zijn betekent niet altijd onbezorgd leven en volop genieten zonder al te veel gedoe. Voor sommige jongeren is het leven niet gemakkelijk. En veel van die jongeren hebben geen vertrouwen in de hulpverlening of ze zien er tegenop om hulp te vragen. Daarom heeft Straathoekwerk Nunspeet één heel belangrijk kenmerk: het is laagdrempelig. Je kunt bij ons helemaal jezelf zijn.

Wij bieden hulp die vooral concreet en praktisch is. Geen gedoe, maar snel, flexibel en creatief helpen. Jou helpen! Om uit je negatieve spiraal te komen.
Ga voor meer informatie of contact met één van ons naar onze website.
Tactus VerslavingszorgTactus is expert op het gebied van elke verslaving. Zowel middelenverslavingen zoals alcohol, drugs en medicijnen, als gedragsverslavingen zoals gokken, gamen, seks en eten. We hebben een breed palet aan behandelmogelijkheden: online of afspraak op locatie, of een combinatie daarvan. Individueel of in groepsverband. Zelfhulp, hulp thuis of een klinische opname.
Vluchtelingenwerk NL
Woonzorg Unie VeluweWZU Veluwe biedt persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan met name ouderen op de Noord-Veluwe. De organisatie biedt zorg en ondersteuning bij de mensen thuis, verpleegzorg op vijf locaties (Elburg, Epe, ’t Harde, Nunspeet en Wapenveld), respijtzorg en dagbesteding. Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het cliëntservicepunt via telefoonnummer 0578 76 37 08 of e-mailadres clientservicepunt@wzuveluwe.nl. Of kijk op www.wzuveluwe.nl.
Zorggroep Noord West Veluwe Het is onze missie om liefdevol bij te dragen aan een betekenisvol leven van ouderen. Dat doen wij dichtbij, verbonden en bekwaam. Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zorg-, woon- en welzijnsdiensten in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Ons brede pakket diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden wij zowel in onze woonzorglocaties, als bij mensen thuis. Ouderen uit de wijk zijn van harte welkom op onze locaties voor activiteiten, maaltijden en informatie. Vanuit de locaties werken thuiszorgteams, zodat mensen zo lang het gaat thuis kunnen blijven wonen.
Zorgmaatje aan Huis
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world