Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

LogoWebsiteWat doen we?
Bibliotheek Noord West Veluwe
Buurtbemiddeling NunspeetProblemen met je buren? Los het op met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen. Wij werken met goed getrainde, deskundige vrijwillige buurtbemiddelaars. Beter een goede buur, dan een verre vriend!
Buurthuis Vierhouten
Buurtzorg Nunspeet
Care for Cancer
CJGCJG Nunspeet geeft antwoorden op kleine en grote vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Centrum voor Levensvragen
Zorgvilla's Duyvenstaete Nunspeet
Eefke ThuishulpEefke Thuishulp
Funeral Planner Veluwe
Gemeente Nunspeet
Gerda aan Huis
GGZ Centraal
Stichting Het Venster
Home Instead Thuisservice Noord en Midden Veluwe
Hospice De Regenboog
HumanitasHumanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.
Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' Vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes. We houden goed in de gaten wat er in de maatschappij leeft. Zo kunnen we steeds die hulp aanbieden waaraan behoefte is. Alles is erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.
Icare
Icare ThuisbegeleidingIcare Thuisbegeleiding biedt laagdrempelige en praktische begeleiding bij cliënten thuis op het gebied van psychische/psychiatrische problematiek en/of sociale kwetsbaarheid, cliënten met bijvoorbeeld een diagnose/ kenmerken van depressiviteit, autisme, ADHD, dementie, LVB-problematiek, moeite met structureren, plannen, toewerken naar een dagbesteding. Daarnaast bieden wij praktische opvoedondersteuning aan gezinnen. Dit doen wij onder andere in de nabije gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Icare Thuisbegeleiding is ook actief in Midden en Zuid-Veluwe, Flevoland, Drenthe en Overijssel. Wij staan naast mensen en ondersteunen hen om weer zelf regie te krijgen over hun leven.
Wij werken volgens de methode waarvan bekend is dat deze resultaat heeft: het Systeem- en Oplossingsgericht werken. Bij opvoedvragen kan daarnaast Video Home Training worden ingezet als instrument om inzicht te krijgen. We kunnen vrijwel direct starten met begeleiding op basis van subsidie. Tevens bieden wij begeleiding vanuit de WMO.
Interakt Contour
Diaconaal Platform Nunspeet
Mantelhart
MEE Veluwe
MedicamusMedicamus is de organisatie van en voor huisartsen in de Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Namens de huisartsen sluit Medicamus contracten af met verzekeraars en zorgpartners voor het leveren van multidisciplinaire zorg. Medicamus is het aanspreekpunt voor samenwerking met huisartsen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. De huisartsen leveren de zorg altijd zelf.
Vrouwennetwerk Mozaïek Nunspeet
CNS scholen gemeente Nunspeet
Netwerk Dementie NWV
Nuborgh College Nunspeet
Omega Zorggroep
Omnia WonenDe kernopdracht van woningcorporatie Omnia Wonen is het realiseren van een thuisbasis voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Dit is de leidraad in ons denken en doen. Omzien naar een ander en bouwen op elkaar zit in onze vezels; in de samenwerking met onze netwerkpartners zetten we in op verbinding. Op elkaar aanvullen en zo vanuit ieders expertise de krachten bundelen om maatschappelijke meerwaarde voor onze huurders te creëren. Dat is waar het om draait!
PhiladelphiaHet beste uit elkaar
Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. En de cliënt heeft de hoofdrol.
Profila-Zorggroep
RST Zorgverleners
Saar aan Huis
Zorgverlening Het BakenHet Baken is dé flexibele organisatie op de Noord-Veluwe met expertise van oudere mensen die een intensieve zorg- of behandelvraag hebben. We creëren samen met de cliënt/ bewoner en diens naasten meerwaarde voor leven en welbevinden voor ouderen vanuit eigen regie en positieve gezondheid. Zo maken wij het mogelijk dat mensen hun leven kunnen leiden zoals zij zich wensen, of van huis uit gewend zijn.
Servicepunt VrijwilligersHet Servicepunt Vrijwilligers is er voor iedereen in de gemeente Nunspeet (ook de omliggende dorpen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst) die vrijwilligerswerk zoekt. Én voor vrijwilligersorganisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. We zoeken de verbinding tussen vrijwilligers, projecten en vrijwilligersorganisaties. Er wordt samengewerkt met scholen, bedrijven en diverse instanties. Wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Of zoek je juist vrijwilligers voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op
SPCJ Radix
Stichting Welzijn NunspeetStichting Welzijn Nunspeet werkt aan de grote thema’s van welzijnswerk, namelijk de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers, sociale verbinding (het meedoen en meetellen) en de ontwikkeling van de vaardigheden en netwerken die daarvoor nodig zijn. Hierbij hebben wij in het bijzonder oog voor de doelgroepen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben, zoals jeugd, ouderen, statushouders, mensen met een uitkering, een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt.
Stimenz
Straathoekwerk NunspeetJong zijn betekent niet altijd onbezorgd leven en volop genieten zonder al te veel gedoe. Voor sommige jongeren is het leven niet gemakkelijk. En veel van die jongeren hebben geen vertrouwen in de hulpverlening of ze zien er tegenop om hulp te vragen. Daarom heeft Straathoekwerk Nunspeet één heel belangrijk kenmerk: het is laagdrempelig. Je kunt bij ons helemaal jezelf zijn.

Wij bieden hulp die vooral concreet en praktisch is. Geen gedoe, maar snel, flexibel en creatief helpen. Jou helpen! Om uit je negatieve spiraal te komen.
Ga voor meer informatie of contact met één van ons naar onze website.
Tactus VerslavingszorgTactus is expert op het gebied van elke verslaving. Zowel middelenverslavingen zoals alcohol, drugs en medicijnen, als gedragsverslavingen zoals gokken, gamen, seks en eten. We hebben een breed palet aan behandelmogelijkheden: online of afspraak op locatie, of een combinatie daarvan. Individueel of in groepsverband. Zelfhulp, hulp thuis of een klinische opname.
Unique in je krachtWelkom! Met Unique in je kracht Coaching & Training help ik jou als naaste op gebied van mentale veerkracht en zelfzorg. Ik coach en begeleid mantelzorgers, die in hun naaste omgeving te maken hebben met iemand die chronisch ziek is of of welke manier dan ook extra hulp nodig heeft in het dagelijks leven. Denk aan een partner, kind of ouder met psychische of lichamelijke klachten, die afhankelijk is van de hulp van naasten. In dit geval ben jij degene waar met grote regelmaat een beroep op gedaan wordt. Maar wie zorgt ervoor dat jij zelf overeind blijft staan? Kun je daar hulp bij gebruiken? Dan ben je bij mij, Monique Holtkamp, aan het goede adres. Je naaste krijgt al zorg en hulp, en nú ben jij aan de beurt!
Vluchtelingenwerk NL
Marleen de Wit Stress & Burn-out coaching
Woonzorg Unie Veluwe
Zorg en comfortwinkelBij deze thuiszorgwinkel kun je spullen lenen, (denk hierbij aan een hoog/laag bed, toiletstoelen, douchestoelen, anti decubitus kussen, toiletverhogers, etc..) Daarnaast zijn er artikelen te huur en/of te koop. Allerlei handige en praktische hulpmiddelen.
Zorggroep Noord West Veluwe
Zorgmaatje aan Huis
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world